CLOUD HOSTING LINUX

SSD caching giúp tải trang tốc độ, Công cụ quản trị Hosting và Phần mềm có bản quyền và Hỗ trợ 24/7

CLOUD HOST 1 - LINUX

Cơ bản để khởi đầu 1 trang web

39.000

VNĐ/Tháng

Dung lượng đám mây 1.000 MB

Băng thông 15 GB

Địa chỉ Email 10

website 1

Bảo mật website (SSL) Không

CLOUD HOST 2 - LINUX

Cơ bản để khởi đầu một website

59.000

VNĐ/Tháng

Dung lượng đám mây 2.000 MB

Băng thông 30 GB

Địa chỉ Email 20

website 1

Bảo mật website (SSL) Không

CLOUD HOST 3 - LINUX

Tăng lưu trữ, email và băng thông

89.000

VNĐ/Tháng

Dung lượng đám mây 3.500 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email 40

website 1

Bảo mật website (SSL) Không

CLOUD HOST 4 - LINUX

Cơ bản để khởi đầu một webstie

139.000

VNĐ/Tháng

Dung lượng đám mây 5.500 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email 80

website 2

Bảo mật website (SSL) Không

CLOUD HOST 5 - LINUX

Lưu lượng truy cập và địa chỉ email không giới hạn

229.000

VNĐ/Tháng

Dung lượng đám mây 7.500 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email Không giới hạn

website 4

Bảo mật website (SSL) Không

CLOUD HOST 6 - LINUX

Dành cho doanh nghiệp có nhiều trang web

399.000

VNĐ/Tháng

Dung lượng đám mây 15.000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email Không giới hạn

website 6

Bảo mật website (SSL) Không

đăng ký nhận ngay quà miễn phí

7
Ngày
14
Giờ
59
Phút
59
Giây
background
;